Mentoring a tréninky

Školení WITNESS

kurz je určen pro všechny, kdo chtějí získat znalosti potřebné k efektivní samostatné práci s programem. Nabízíme školení ve 2 úrovních BASIC a ADVANCED.

Zájemci o školení můžete zasílat e-mail na witness@dynamicfuture.cz.

BASIC

1. Úvod do simulace systémů diskrétních událostí
2. Seznámení s uživatelským prostředím a ovládáním programu Witness
3. Tvorba modelu – tři stupně budování modelu (definice, detail, display)
4. Základní součásti modelu
5. Práce s ikonami, pozadím a galerií obrázků
6. Čas a jeho interpretace při simulacích
7. Vstupní a výstupní pravidla
8. Podrobná definice základních elementů v modelu.
9. Vzorkování a náhodná čísla
10. Pracovní síla a přerušení práce
11. Logické elementy modelu – proměnné, atributy a základní funkce
12. Modelování pracovních směn
13. Metodika simulačních projektů
14. Příklady statistických a reportovacích funkcí
15. Případová studie – samostatná práce na projektu ACME
16. Základy spolupráce programu Witness s tabulkovým kalkulátorem Excel
17. Grafické a reportovací elementy – histogramy, grafy

Délka školení: Standardně 5 dnů (cca 35 hodin), intenzivní 4 dny (cca 32 hodin)

ADVANCED

1. Pokročilé využití akcí – složené příkazy, uživatelské akce
2. Pokročilé využití funkcí – uživatelské funkce
3. Moduly – strukturování modelu a knihovny elementů
4. Řízení modelu pomocí proměnných nebo atributů
5. Základy modelování dopravních systémů
6. Vstup a výstup dat, napojení na další programy

Délka školení: Standardně 5 dnů (cca 35 hodin)

Mentoring

Naše dlouholeté zkušenosti (téměř 20 let práce se simulačními programy) dokážeme společně zúročit v rychlejším náběhu simulačních projektů ve vaší společnosti.

Rozsah předávaných dovedností a zkušeností:

·      Práce s daty – jejich získávání, analytika, transformace pro potřeby simulace

·      Transfery dat – z/do datových zdrojů

·      Generování výstupů

·      Modularita v modelech

·      Hledání chyb v modelu

·      Hledání chyb v datech