HAPP

Handling APPlication

SW NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI VAŠÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Oblasti použití aplikace HAPP

 • vnitropodnikové manipulace
 • vysokozdvižné vozíky, vláčky, osoby, jeřáby, dopravníky
  • silniční i železniční doprava
 • osobní i nákladní automobily, autobusy, práce lokomotiv
  • ostatní manipulační technika se znaky cyklické přepravy

Na co Vám dokáže aplikace odpovědět

 • kolik manipulační techniky je potřeba
 • využití manipulační techniky
 • exponovaná místa nakládky a vykládky
 • náklady spojené s provozem a údržbou manipulačními vozíky
  • rychlá analýza dopadů změn provedených v řešeném procesu
 • objemy přepravy à snížení počtu manipulační techniky?
 • řazení techniky do skupin à efektivnější využití techniky?
 • použití vláčků à ekonomické řešení zásobování?
 • nová pracoviště k obsluze à postačí současná technika?
 • reakční doba manipulační techniky na požadavek k přepravě
 • finanční úspora po optimalizaci práce
 • mnoho dalších nastavení a odpovědí v duchu analýz
  „WHAT – IF“

Cenová politika

 • časové omezení licence
 • zlomek pořizovací ceny oproti velkým simulačním a plánovacím SW nástrojům

Reference

trw

Optimalizace potřebných pracovníků v oddělení logistiky, návrh uspořádání expedičních ploch

helteric-coca

Ověření a návrh optimalizace manipulační techniky v centrálním skladu společnosti

antolin

Optimalizace systému provozu manipulačních prostředků, ověření současného systému manipulace, identifikace volné kapacity, návrh nového systému manipulace

linde2

Prověření využití současné manipulační techniky a potenciál jejího efektivnějšího využívání při změně skupinového řazení vysokozdvižných vozíků

kolbensmitd

Prověření práce současné manipulační techniky a simulace možných řešení k zefektivnění jejich práce