O nás

Společnost DYNAMIC FUTURE s.r.o. je přední, ryze česká poradenská organizace s více než patnáctiletou historií.

Byla založena v roce 2000 týmem zkušených pracovníků z průmyslových podniků, ve kterých působili v různých oblastech: nákup a prodej, logistika, forecasting, řízení a optimalizace podnikových procesů, doprava.

Za dobu svého trvání realizovala pro své partnery více než 500 projektů s cílem inovovat, optimalizovat nebo nastavit procesy.

Jako první organizace v České republice nabízející logistické poradenství jsme začali uplatňovat přístup řešení projektů za pomoci nástrojů pro dynamickou simulaci.

Naše společnost každoročně pořádá odborné konference, které pravidelně navštěvují odborníci z předních průmyslových podniků. Společně s naší dceřinnou společností Escare s.r.o. pak realizujeme odborné semináře ze všech oblastí lean production.

Jsme toho názoru, že vnější nezaujatý pohled odborníků pro logistické poradenství podpořený nástroji pro využití prediktivních metod, umožňuje rychlejší identifikaci a řešení problémů, eliminaci chyb ve zpracování návrhů a implementaci vybraného řešení, úsporu času, energie, lidských zdrojů i finančních prostředků.

Dosažení úspěchu ovšem vyžaduje aktivní účast, spolupráci, pravidelnou komunikaci a kvalitní informační toky mezi oběma partnery, tedy mezi organizací pro logistické poradenství a pracovníky klienta. Všechny informace sloužící k identifikaci daného problému musí odrážet skutečný stav v organizaci a sledovaném procesu tak, aby bylo možné jednotlivé kroky řešení směřovat k dosažení stanoveného cíle v reálných podmínkách. Nesnažíme se jen vytvářet simulace procesů v ideálním stavu, vytváříme společně s Vámi podmínky k rychlému dosažení znatelných efektů v měřítcích výkonnosti procesů s ohledem na skutečný stav se všemi negativními vlivy, náhodnými jevy i riziky.

V současnosti naši společnost tvoří stabilní tým odborníků pracujících v kancelářích v Ostravě a Praze.

Společnost DYNAMIC FUTURE s.r.o. je výhradním distributorem produktů firmy Lanner Group Ltd. pro Českou a Slovenskou Republiku, na jejichž vývoji se spolupodílí jako jediný externí partner na světě.

Pracovníci společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. jsou prověření Národním Bezpečnostním Úřadem pro styk s utajovanými skutečnostmi, a pro svou práci využívají vysoké standardy a bezpečné postupy s ohledem na citlivá data svých zákazníků.